Check Out Our Work

אברהם שירזלי

החברה מייבאת מותגים שונים בעולם הרכב ולכל אחד מהם כמעט היה ערוץ נפרד ברשת החברתית. בשלב ראשון בצענו ריכוז של כל הפעילות לערוץ יוטיוב אחד , חשבון פייסבוק עסקי אחד וחשבון אינסטגרם אחד שאיחדו את כל הפעילויות של החברה (למעט קשקו ).

במקביל בצענו סקירה לאתר האינטרנט ותוקנו תיקונים קריטיים (החלפת האתר נדחתה בשלב זה ) , נתנו אחידות בנראות והכנסנו את כל המותגים תחת החברה – כיום הערוצים הדיגיטליים עובדים ומפנים תנועה, מקבלים ליידים וכבר ייצרו מכירות מוכחות לחברה.

בשלב שלאחר מכן  גם התחלנו לצלם ולערוך סרטוני וידאו עבור החברה