Check Out Our Work

Jumboard – Webee

חברת Jumboard  הוקמה ב 2010 ופיתחה מקלדת בשם Webee  שמתחברת למחשב ומאפשר לילדים בגילאים צעירים (שנה עד  גיל כיתה א ). המקלדת מכילה 4 כפתורים בלבד ומשלבת משחקים  ולימוד מיומנויות .המשחקים הראשונים של החברה עשו שימוש בפלאש.

פלאש הוא פורמט וידאו שהיה פופולרי מאוד ואתרים רבים ביססו עליו נגני סרטונים, משחקים וכלים אינטראקטיביים שונים. בשנים האחרונות הפופולריות שלו דעכה עד שחברת Adobe הודיעה בשנת 2017 שב 31 בדצמבר 2020 היא תפסיק את התמיכה בפורמט.

המקלדת של החברה והמשחקים שלה נמכרים בכל העולם ובמספר שפות והחברה הייתה צריכה להתארגן במהרה במהלך שנת 2020 להמרת המשחקים לפורמטים אחרים. היא פנתה אלינו ואנו ביצענו את העבודה ביחד עם מפתחי החברה. במשחקי פלאש יש אפשרות לייצא את עצמם למבני אנימציה של createjs.

מרבית העבודה בשלב הראשון הייתה לבנות את המנוע שמסוגל לקרוא את מבני האנימציה ולהציג על המסך, וכן לעקוב אחרי ה״חוקים״ שלהם מבחינת ״מכונת מצבים״ ואינטראקציה עם השחקן.

בשלב השני בוצעה עבודה על התאמת דקויות במשחקים – בעיקר צלילים , תמונות וקשינג שלא הומרו כהלכה והיה צורך לתקנם ידנית. כך גם כלי עבודה כמו תצוגה מקדימה של האובייקטים בתוך קובץ האנימציה.

השלב הבא כלל פיתוח ב react  – שלב הריאקט היה בניה מחדש של היכולות של האתר הנוכחי שלהם, בסביבת ריאקט, כולל פעולות השחקן הרשום, הצגת נתונים, מידע, חיובים וטיפול בהוצאת ניהול השפות השונות במשחקים למסד נתונים -כלומר גם עבודת שרת מסוימת.