Check Out Our Work

Roots- Sustainable Agricultural Technologies

שיווק וקידום ברשת האינטרנט – רוטס טכנולוגיות ( roots  ) חקלאיות היא חברה ישראלית הנסחרת בבורסה באוסטרליה. החברה  מפתחת ומשווקת טכנולוגיות חדשניות לטיפול במספר אתגרים העומדים בפני החקלאות בעולם – בעיקרם , ניהול אקלים הצמח, ניצול מיטבי של מים והגדלת היבול שניתן להפיק מכל חלקת אדמה.

הלקוחות של החברה הם חקלאים בעלי חלקות ענק גדולות, חוות ענק, ומפיצים  בתחום המוצרים החקלאים. המוצרים של החברה דורשים התקנה בשטח ומתאימים ללקוחות מסוימים, עד תחילת משבר הקורונה התבסס השיווק של החברה על תערוכות בתחום החקלאי, מציאת לקוחות ומפיצים. משבר הקורונה (covid -19  ) הביא את החברה להגדיל את השיווק של המוצרים באינטרנט ולנסות להגיע לקהלי יעד על פי חיתוך וביטויי חיפוש.

אתר החברה שהוקם על ידי חברה אחרת , לא תאם את הצרכים של השיווק, הוא תוכנן ,שונה ותוקן בהתאם להוראות שלנו – בהמשך התחלנו לקדם את האתר במספר מדינות בשפה האנגלית על מנת להגיע לייצר ליידים ולהביא פניות לחברה.