Check Out Our Work

Spirituality for kids (SFK)

Spirituality for kids – SFK

 הוא ארגון אמריקאי שלא למטרות רווח. הפעילות של הארגון משולבת עם האינטרנט- כשהפעילות ברשת משמשת לשיווק, ולמכירת ערכות חווייתיות להורה ולילד. הם פנו אלינו כשהם רצו שותף ישראלי שיקים להם את פעילות האינטרנט המקומית. לאחר מספר חודשים הוחלט אסטרטגית להתרכז בארה”ב ודרום אמריקה ומכיוון שהאתר שלהם היה מיושן, התבקשנו להקים את חדש ל SFK  התומך במספר שפות (בשלב זה באנגלית ובספרדית ) ומשמש גם כפלטפורמת המכירות של הארגון ומשלב את תכוניות הלימוד שלהם . הפעילות כוללת גם ניהול קמפיינים בגוגל ובפייסבוק בשווקים של דרום ארה”ב ומדינות דרום אמריקה הדוברות ספרדית.