Check Out Our Work

רשת מדעי הרוח והחברה

רשת מדעי הרוח והחברה הוא יותר מאתר אינטרנט אלא מערכת קהילתית מבוססת ווב. הרעיון הוא רעיון של יזמים אקדמאיים שביקשו להקים קהילה עבור אקדמאיים, רעיון לייצר רשת חברתית ומרכז ידע המכיל את כל הידע והכלים החיוניים לעיסוק ולקריירה האקדמאית בתחומי מדעי הרוח והחברה. מהרעיון ועד הביצוע והקמת אתר שהוא למעשה מרכז ידע עם מנויים בדרגות שונות ועם ממשקים למערכות דיוור ודיווח, פילוחים על פי תחומי עניין, סוגי הודעות ותזמונים על גבי לוח שנה אישי. כל אלה ועוד הם פרי פיתוח של חברת זוטארו – ביחד עם צמד היזמים בתהליך שארך מעל לשנה.