Check Out Our Work

גיוס עובדים באינטרנט ומענה לרכזי גיוס וכח אדם

את הפעילות הזו התחלנו במקרה, כחלק מעבודת ניהול הרשתות החברתיות בחברת נמל אשדוד התבקשנו לפרסם משרות שנפתחו בנמל. האפשרות לטרגט ולפלח קהל על פי כישורים ואזורים גאוגרפיים הביא להצלחה אדירה בפניה למועמדים ובהיענות למשרות ולשליחת קורות חיים. משם הודות למנהלות משאבי האנוש של הנמל קיבלנו פניות מלקוחות רבים ובהם חברת מקורות, חברת שח”מ מקורות ,חברת Swissport  ישראל , חברת אשטרום, עמיעד מים ועוד.

אפשר לומר בגאווה שעם השנים פתחנו שיטה שבה אנחנו עושים שימוש לגיוס עובדים גם עבור לקוחות שונים – כחלק מניהול המדיה החברתית – חברות כמו דוד צפניק ובניו, אברהם שריזלי ובנו, קומסקו ועוד. במהלך השנים נקלטו באמצעות הפרסומים שלנו והסינון שלנו מאות עובדים בחברות השונות.

AVIROCCAH [email protected]