Check Out Our Work

דוקטור אריק זרצקי – מומחה ברפואה פלסטית ואסתטית

(כן זה היה מזמן )   Joomlaהפעילות עם ד”ר אריק זרצקי התחילה במקרה – אתר ה

  שהיה לו והכיל מספר מועט של דפים לא סיפק את כיווני ההתפתחות של רשת המרפאות ונדרשנו להקים אתר חדש שהושק ב 2011.

YouTube באותה תקופה הקמנו גם את דף הפייסבוק ואת ערוץ ה   

. בהמשך הצטרפו עוד ערוצי שיווק וקידום, הופקו סרטונים, אתר האינטרנט חודש כבר פעמיים מאז והפעילות השיווקית מבוססת היום גם על אינסטגרם , קידום אורגני, מודעות בפייסבוק  וב google  ושיתופי פעולה עם אתרי רופאים. הפעילות של ד”ר זרצקי מבוצעת בתיאום מלא ובשפה אחידה לרוחב כל ערוצי השיווק שלו באינטרנט.