Check Out Our Work

הסתדרות המעוף

הסתדרות המעוף היא חלק מהסתדרות העובדים הכללית – מאגדת איגודים לפי מקצוע. בעבר נקראה הסתדרות הפקידים אבל השם הסתדרות המעוף כבר מושרש ומוכר ובעל מיתוג והכרה.

הפעילות שלנו כוללת את ניהול המדיה החברתית הכולל דף פייסבוק עסקי חשבון אינסטגרם וחשבון טוויטר שפונה בעיקר לארגונים בחו”ל ומשלב מעט עברית בערוץ בשפה האנגלית