Check Out Our Work

יפעת אדורם זק

יפעת מלווה אנשים בתהליכים עסקיים ואישים כבר הרבה שנים. את האתר הראשון שלה הרבה לאחר שהעסק כבר פעל היא הקימה איתנו בשנת 2019. בשנה שעברה לאחר שהעסק צמח וגדל היא החליטה שיש צורך בשינוי ובעדכון. בשלב ראשון הוחלט לשנות את השם ולהציב את יפעת במרכז. אז עוצב לוגו ונבחרו קווים מנחים ובהתאם לכך נבנה אתר אינטרנט שגם התבסס על צילומים ותוכן שצילמנו ויצרנו.