Check Out Our Work

לוקהיד מרטין ישראל

לוקהיד מרטין ישראל היא נציגות של הקונצרן

 Loockheed Martin

    הקונצרן האמריקאי  על חטיבותיו השונות עוסק ביצור לוויינים, טורבינות , ספינות , מסוקים ומטוסים. בין השאר מייצרת החברה את מטוסי האף 16 , מטוסי האדיר ומסוקי היסעור. פעילות ברשתות החברתיות מבוצעות רק על ידי חטיבת התקשורת התאגידית של הקונצרן ובפיקוחו המלא. ישראל היא המדינה היחידה שלקונצרן פעילות ברשתות החברתיות בשפה העברית . כחברה אמריקאית מסודרת, ההתנהלות בוצעה בפיקוח מלא וגם היום כשדף הפייסבוק הפך להצלחה גם בעיני האמריקאים שבעקבותיה הם “שיחררו קצת את החבל” הפעילות מבוצעת על פי הגדרות המותג והקונצרן ובהתאמה לשוק המקומי.