Check Out Our Work

שח”מ מקורות ביצוע

החברה –החברה היא חברת הביצוע (וחברת בת ) של חברת מקורות מים . ככזו היא אינה פונה לקהל סופי ועיקר הפעילות שאנחנו מבצעים בחברה היא פעילות של גיוס ואיתור עובדים. לא רבים יודעים זאת אבל הרשתות החברתיות בכלל ופייסבוק ו LinkedIn  בפרט אידאליות לאיתור עובדים למשרות שונות. פעילות שמבוצעת גם עבור לקוחות אחרים שלנו.