Check Out Our Work

Fantasy – מתחמי אטרקציות

פנטסי מפעילה מתחמי אטרקציות פעילים בטכנולוגיה מתקדמת. החברה מפעילה מתחם מרכזי באילת ובקרוב תפתח מתחם נוסף באזור מלונות ים המלח. הפעילות באינטרנט של החברה היא ערוץ שיווק מרכזי עבור קהל של ילדים והורים. אתר החברה מכיל מספר פעילויות שלחלקן אתרים נפרדים, כאשר האתר נבנה בצורה מודולרית שתאפשר לחברה פתיחת סניפים ומתחמים נוספים על בסיס הפלטפורמה הנוכחית.